Infova

E-learning interaktiv microsajt Madrid
Kategori
interaktivitet
Om detta projekt

Denna interaktiva mikrosajt, hör till en serie av projekt som vi gjorde inom e-lärande för ett flertal företag.

De flesta av dessa projket i Flash stöds av SCORM som hjälper till att utföra olika tester för att utvärdera de förvärvade kunskaperna.

Vip&Cheap
Innovasur