rättsliga råd

Denna text har översatts automatiskt från spanska
Kontoinnehavare

I enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, informerar vi om att uppgifter om ägaren av hemsidan under domännamnet develooping.com är följande:
• Titel: Juan Carlos Posé
• N.I.F.: 25059863Y
• Adress: C/ Martínez de la Rosa 95- 5ºA. 29010 Málaga. (España)
• Telefon: +34 638338596
• E-post: info@develooping.com

 

Korrekt användning av webbplatsen
Du samtycker till att på lämpligt sätt använda det innehåll och tjänster develooping.com (nedan develooping) erbjuder genom sin hemsida, och endast indikativt och inte fullständigt, accepterar du att inte använda dem för att:

  1. Att ägna sig åt olagligheter eller sådant som strider mot god tro och den allmänna ordningen;
  2. Sprida innehåll eller propaganda som är rasistisk, främlingsfientlig, pornografisk, ursäkt för terrorism eller mot de mänskliga rättigheterna;
  3. Orsaka skador på fysisk och logiska system hos develooping, dess leverantörer eller tredje part och/eller införa eller spridadatavirus eller andra logiska system som kan orsaka ovannämnda skador, och inte att glömma andra som kränker eller överträder bilden, äran eller den personliga och familjära integriteten i en persons privatliv;
  4. Genomföra illojal konkurrens och olaglig reklam som en följd av överföring, distribution, lagring, kontrollera tillgänglighet, mottagning eller tillgång till innehåll.

 

Uteslutning av garantier och ansvar
Utom när det uttryckligen beskrivs i denna sekretesspolicy och resten av regelverket på webbplatsen är develooping inte ansvarig för skador av något slag som kan uppkomma vid brist på exakthet, fullständighet, aktualitet, och fel eller brister som innehållet på denna webbplats kan drabbas av.
Vi meddelar också att develoopings länkar eller hyperlänkar som finns på vår hemsida kan leda dig till andra webbplatser och webbsidor som drivs av tredje part över vilka vi inte har kontroll; så vi kan inte garantera innehåll eller status av dessa platser och webbsidor, och att de är korrekta eller uppfyller ett specifikt ändamål. Tillgång till dem via denna webbplats innebär inte nödvändigtvis att develooping rekommenderar eller godkänner deras innehåll.
Develooping garantera inte tillgång, kontinuitet eller ofelbarhet i driften av webbplatsen, och utesluter därför i så stor utsträckning som lagen tillåter, allt ansvar för skador av något slag som kan bero på avsaknad eller kontinuitet av webbplatsen och de tjänster som är aktiva, liksom fel i tillgång till olika webbsidor.

 

Meddelanden och delgivningar
Meddelanden och delgivningar som gjorts anses vara bekräftade i alla avseenden när de görs via e-post eller via vårt kontaktformulär. Detta i sin tur, betyder att personuppgifterna du gett oss är helt sanningsenliga och aktuella.

 

Intellektuell och industriell äganderätt
Allt innehåll på denna webbplats, inklusive, utan begränsning: text, diagram, bilder, webbplatsen struktur, design och källkod, samt logotyper och varumärken häri, skyddas av reglerna för immateriell och industriell egendom i kraft. De får inte utföra handlingar som innebär efterbildning, bearbetning, spridning, offentlig kommunikation och i allmänhet någon annan form av utnyttjande, på något sätt, dessa element utan skriftligt medgivande från respektive ägare.
Develooping är inte ansvarig för skador som uppstår vid användning av innehållet av dem som får åtkomst till webbplatsen eller har åsidosatt någon rättsregel.
Lag och jurisdiktion
Denna legala notis skall regleras och tolkas från alla olika håll enligt spansk lag.
Som uttryckligen avstår från någon annan jurisdiktion som kan motsvara, blir du bunden, utom i de fall då annat föreskrivs i lagen, till jurisdiktionen av domstolarna i Malaga (Spanien) för att lösa eventuella tvister som kan uppkomma om tolkningen,tillämpningen och genomförandet av dessa villkor samt fordringar till följd av användningen av denna webbplats.